Warmachine / Hordes


Warmachine / HordesLista tych bardziej udanych z moich prac w tej kategorii. Kliknij w link z nazwą aby ujrzeć więcej zdjęć modelu.
List of the more finest of my works in this category. Click the link to see more pictures of chosen model.


Khador battlegroup Cryx battlegroup
. .
Kayazy Assassin Underboss Kommander Sorscha Widowmakers Deathrippers, Defiler
Slayer Juggernaut Destroyer Pistol Wraith