Board Games


Board GamesLista tych bardziej udanych z moich prac w tej kategorii. Kliknij w link z nazwą aby ujrzeć więcej zdjęć modelu.
List of the more finest of my works in this category. Click the link to see more pictures of chosen model.


Talisman The Horned Rat
Gears of War Chaos in the Old World XCOM Cyclades
Johan Hobsbawm Gears of War Chaos in The Old World

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz