Other


Other miniaturesLista tych bardziej udanych z moich prac w tej kategorii. Kliknij w link z nazwą aby ujrzeć więcej zdjęć modelu.
List of the more finest of my works in this category. Click the link to see more pictures of chosen model.Santa Marine Triad of Lotus Dragon club starter The Vampire Wizard Space Marine
Dwarf Nobleman Glad Doss Sigma Corp. Recon Operator Elf Retainer Leader